கட்டுமான இயந்திரங்களை வாங்கும்போது !


நீங்கள் செய்யும் தொழிலுக்கு ஏற்ற இயந்திரம் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டுமானால் சில அடிப்படை விசயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.வாங்குகிற இயந்திரம் தொல்லையற்றதாக இருக்க வேண்டும். எப்போதாவது இயங்க மறுக்கும் நிலை ஏற்பட்டால் நீங்களே சரி செய்து கொள்ளக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும். அல்லது விற்பனைசெய்த நிறுவனமே உடனடியாகத் தக்க ஆட்களை அனுப்பி வைக்குமா, துணை பாகங்கள் கிடைக்குமா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும்.

இயக்குவதற்கு எத்தனை ஆட்கள் தேவைப்படுவார்கள்? இந்த எண்ணிக்கை அதிகமா? குறைவா? கட்டுபடியாகும் அளவுக்குள் இருக்க வேண்டும். மூலப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துவதில் சிக்கனமாக நடந்து கொள்ளுமா? விரையங்கள் குறைவாக இருக்குமா? சேதங்கள் தவிர்க்கப்படுமா? வேறு பல இயந்திரங்களுடன் இணைத்து இயக்குவது சாத்தியமா?
தயாரிக்கப்படும் பொருட்கள் குறைவற்றவையாக அளிக்கப்படுமா? 100 பகுதிகளைத் தயாரித்துத் தரும் இயந்திரத்தின் அளிப்பில், எத்தனை பொருட்களில் குறை இடம் பெற்றிருக்கும்? அவற்றை வாடிக்கையாளர்கள் ஏற்க மறுப்பார்கள். இந்த வகையில் வீண் என்று ஒதுக்கப்படும் எண்ணிக்கை எவ்வளவுக்கெவ்வளவு குறைவாக இருக்குமோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு நல்லது. தயாரிப்புப் பொருளின் தரம் எப்போதும் நிலை நிறுத்தப்படுமா? அண்மைக் காலத்தில் ஏதாவது மாற்றங்கள் புகுத்தப்பட்டிருக்குமானால் அதை இயந்திரத்
திலும் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வழி இருக்கிறதா? இப்போது செய்யும் வேலைக்குத் தேவை இல்லாமல் போகக் கூடிய நிலை ஏற்படுமா? காலத்திற்கேற்பவும் தேவைக்கேற்பவும் சிற்சில மாற்றங்களைச் செய்து கொண்டு இயந்திரத்தைத் தொடர்ந்து இயக்க முடியுமா? இயந்திரத்தின் ஆயுட் காலம் எவ்வளவு? ஆயுள் முடிந்தபின் அதை விற்க நினைத்தால் எவ்வளவு கிடைக்கும்? விற்கக் கூடிய விலை அதிகமாக இருக்குமா? அடிமாட்டு விலைக்குத்தான் கேட்பார்களா? ஒரு மணி நேரம் அல்லது ஒரு நாள் என்கிற கணக்கில் இயக்குவதற்கு எவ்வளவு செலவாகிறது? நிகரமாக நிற்கக் கூடிய லாபம் எவ்வளவு?

இயந்திரத்தின் விலை முழுவதையும் ரொக்கமாகவே கொடுத்து வாங்க வேண்டுமா? நிதி உதவி கிடைக்குமா? வங்கிகள் உதவிக்கு வருமா? தயாரிப்பு நிறுவனமே ஏற்பாடு செய்யுமா? வட்டி விகிதம் எவ்வளவு இருக்கும்? சலுகை,
மானியம், தள்ளுபடி, இலவச இணைப்பு போன்ற வழிகளில் ஆதாயம் கிடைக்க வழி இருக்கிறதா?
விற்பனைக்குப் பிந்தைய சேவை எப்படி இருக்கும்? பராமரிப்புப் பணிகளுக்கு அதிகம் செலவிட நேருமா? இயந்திரத்தை இயக்குவதற்கு என்றே தனிப் பயிற்சியை ஊழியர்களுக்கு அளிக்க வேண்டி இருக்குமா?
இதே வகை இயந்திரத்தை இதற்கு முன் யார், யார் வாங்கி இருக்கிறார்கள்? அவர்களைப் பார்த்துக் கருத்துக் கேட்க முடியுமா? அவர்களது அனுபவங்கள் உங்களுக்குப் பாடமாக அமைய வாய்ப்பிருக்கிறதா? இயந்திரத்தை நாமே பயன்படுத்துகிறோமா? வாடகைக்கு விட முடியுமா? எவ்வளவு வருவாய் வரும்? சொந்த உபயோகத்திற்கும் வாடகைக்கும் மாற்றி  மாற்றிப் பயன்படுத்துவது சாத்தியம்தானா?  இதெல்லாம் நன்கு ஆராயுங்கள்.